Thông báo tự động: Hiện tại website cần được nâng cấp & bảo trì, vui lòng liên hệ đơn vị thiết kế website để được hỗ trợ | Xem thêm

CỪ TRÀM GỐC 6 - 8CM

  • Liên hệ

LIÊN HỆ NGAY

   Tên Hàng & Phẩm Chất          

     Đơn Vị          Số Lượng               Đơn Giá         
Gốc 10 - 15 (cm) Cây 1 36.000đ
Gốc 10 - 12 (cm) Cây 1 30.000đ
Gốc 8 - 10 (cm) Cây 1 25.000đ
Gốc 8 (cm) Cây  1 20.000đ
Gốc 7 - 8 (cm) Cây  1 15.000đ
Gốc 6 - 8 (cm) Cây 1 10.000đ
0919 149 769